732949024467162
top of page

תקנון מחסן הצמר 

 • soulwool.com :תנאי שימוש באתר האינטרנט

 •  

 • אנא קראו תנאים אלו בעיון. השימוש באתר ובשירותים הניתנים במסגרתו, כפופים להסכמתכם לתנאים אלו במלואם

 • :הגדרות

 • “האתר”: אתר האינטרנט מחסן הצמר החברתי ”

 • “מזמין”: גולש באתר אשר גילו מעל 18 והוא כשיר ורשאי לבצע כל פעולה משפטית, או תאגיד, או כל גורם אחר המבצע באמצעות האתר רכישה של מוצרים או פעילות הניתנת להזמנה או רכישה באתר.

 • :תנאים כלליים

 • האתר הוקם על מנת לבצע מכירה של מוצרים מתחום האומנות (צמר, בדים, אביזרי תפירה ועוד) וכן על מנת לספק מידע שוטף אודות מוצרים חדשים ומוצרים נלווים באמצעות דברי דואר אלקטרוני תקופתיים, המכילים תכנים מעניינים, מידע שוטף והצעות שיווקיות רלוונטיות.

 • מחסן הצמר החברתי שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאים אלו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, וכל שינוי שכזה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.

 • אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מעת בעלי האתר, מחסן הצמר החברתי, הנו אסור.

 • תנאי שימוש אלו והצהרת הפרטיות, תקפים רק לגבי שימוש באתר וביצוע פעולות באמצעות האתר.

 • תנאי השימוש והצהרת הפרטיות, מנוסחים ברובם בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד, והם תקפים גם כלפי נשים, קבוצות וארגונים.

 • האתר מציע מוצרים לרכישה בהתאם לזמינותם במלאי, וכן פעילויות אליהן ניתן להירשם באמצעות הזמנת מקום בפעילות, על בסיס מקום פנוי.

 • לצד כל מוצר ופעילות, יירשם מחיר המוצר או הפעילות. חשוב לציין שהמחירים הכתובים באתר כוללים מע”מ כדין, ככל שחלה עליהם חובת תשלום מע”מ.

 • המחירים המופיעים באתר,  בהזמנה של מוצר או פעילות שלא באמצעות האתר, עשויים לחול על המוצר או הפעילות, מחירים שונים מאלו הרשומים באתר

 • מכירת המוצרים באתר מתבצעת בשיטת מכירה אישית, במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. על מנת לרכוש מוצר באתר, על המזמין לבחור מוצר ולבצע את ההזמנה בהתאם להוראות הקיימות באתר, באמצעות אמצעי תשלום מתאים שהנו בבעלותו המלאה, ואיננו מוגבל לפי כל דין.

 • בעת הזמנת מוצר,על המזמין להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים ככל שידרשו. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה

 • חיוב המזמין בגין עלות המוצר או הפעילות אשר הוזמנו על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שהוזן על ידו, לאחר ביצוע הפעולה. כאמור לעיל, יש להקפיד על דיוק במסירת פרטי כרטיס האשראי ופרטי הזהות הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה.

 • מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

 • במקרה בו העסקה נדחתה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה וההזמנה לא תבוצע בפועל. לתשומת לבכם, לא יישמרו מוצרים במלאי, עבור מזמינים שהזמנתם לא בוצעה בפועל עקב דחיה על ידי חברות האשראי, או מכל סיבה אחרת אשר גרמה לכישלון העסקה או אי ביצועה.

 • במקרה בו הוזמנו מוצר או פעילות שהיו זמינים לרכישה / הזמנה דרך האתר, אך בפועל אזלו מהמלאי, תבוטל העסקה על ידי בעלי האתר והמזמין לא יחויב בכל תשלום. בנוסף לא תהיה למזמין כל טענה נגד בעלי האתר, עקב אי זמינות המוצר או הפעילות כאמור.

 • אספקת המוצרים:

 • מוצרים שהוזמנו, יסופקו באמצעות דואר שליחים או באמצעי מקובל אחר. בעלי האתר יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, לאחר שהתמורה בעד המוצר תשולם במלואה (או בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי).

 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או ביישובי איו”ש, בעלי האתר רשאים לספק את המוצרים למזמין במקום סמוך ככל ניתן למקום מושבו של המזמין, זאת לאחר תיאום מראש עם המזמין. חשוב לציין כי האספקה לאזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או יישובי איו”ש, עשויה להתארך בעד 14 ימים נוספים מעבר לזמן האספקה הנקוב בדף המכירה. עיכוב מעין זה הנו מוסכם מראש ולא ייחשב לאיחור באספקת המוצר.

 • דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים עלות נוספת במקרה של הובלה חריגה, דהיינו הובלה לקומה גבוהה מקומה 2 ללא אפשרות להוביל את המוצרים באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. העלות הנוספת עבור ההובלה החריגה, תימסר למזמין לאחר שיחושבו אותן עלויות אך טרם אספקת המוצרים בפועל.

 • זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה מחושבים לפי ימי עסקים, שהנם ימי א’ עד ה’ המהווים ימי חול. בחישוב זמן האספקה, לא נכלל יום הזמנת המוצר עצמו ולא נכללים ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, ימי חגוימי חול המועד בעקבות המצב זמני המשלוח עלולים להיות ארוכים מהרגיל .

 • בעת אספקת מוצרים, רשאי בעלי האתר ו/או הגורם המשלח מטעמו, לדרוש למסור את המוצרים לידי המזמין עצמו.

 • מוצרים מסוימים ניתנים לאיסוף עצמי, ללא דמי משלוח. לקוח הבוחר באיסוף עצמי,יהיה אחראי לבדוק שהמוצר לשביעות רצונו במקום. יובהר כי בעלי האתר יהיו פטורים מכל אחריות לגבי שבר, אובדן, פגם או כל נזק אחר למוצר ו/או למזמין ו/או לצד ג’, הכרוך באיסוף המוצר באופן עצמאי, בהובלתו העצמית, בהרכבתו ובשימוש בו.

 • ביטול עסקאות

 • ביטול עסקה ייעשה בהתאם כל דין, בדגש על תקנות הגנת הצרכן .

 • בעת ביטול עסקה בעניין מוצר שהובל אל המזמין, לא יושבו דמי המשלוח וכן על מבטל ההזמנה לשאת בתשלום עבור החזרת המוצר לחנות ו/או להחזיר את המוצר לחנות בעצמו או על ידי מי מטעמו.

 • ביטול עסקה והחזרתו של מוצר תבוצע בתוך 14 יום ממועד הרכישה בלבד, וזאת כאשר המוצר חדש, ארוז באריזה המקורית, לא בוצע בו כל שימוש וכן בצירוף קבלה בבית העסק בלבד.

 • בביטול עסקה המבוצעת בכרטיס אשראי תיתכן עמלת סליקה בגובה 2.5% מגובה העסקה.

 • יובהר כי אין זכות החזרה ו/או החלפה של מוצרים אשר הותאמו במיוחד לצרכיו של הלקוח לרבות אך לא רק מוצרי בד, גומי סרטים ומוצרי תפירה.

 • בנוסף יובהר כי לא תינתן אפשרות להחלפה של מסרגות ו/או כל מוצר אחר הנרכש מהחנות ללא אריזה אטומה.

 • בעלי האתר רשאים לבטל עסקה במצב דברים בו נפלה טעות חריגה ומובנת בתיאור המוצר או הפעילות, מחירם או תיאורם כפי שהם מוצגים באתר. הביטול כרוך בהודעה טלפונית או כתובה למזמין, ואמצעי התשלום שלו לא יחויב. ככל שאמצעי התשלום חויב, המזמין יזוכה במלוא סכום הרכישה. לא יהיו למזמין טענות נוספות כלפי בעלי האתר בעניין זה.

 • בעלי האתר רשאי לבטל עסקה במצב דברים בו לא הועבר מלוא התשלום עבור המוצר שהוזמן באתר ו/או החיוב באמצעי התשלום בוטל באופן חד צדדי על ידי המזמין. אין בביטול העסקה כדי לגרוע מכל טענה ו/או תביעה ו/או זכות העומד לרשות בעלי האתר נגד המזמין, עקב ביטול העסקה שלא כדין על ידי המזמין ו/או באופן חד צדדי וללא הסכמה.

 • ניוזלטר ומידע שיווקי

 • המבקש להיות חבר ולקבל מידע פרסומי מהאתר, על בסיס קבוע, יירשם כחבר באתר, באמצעות מילוי פרטי ההתקשרות הנדרשים במקום המיועד לכך בטופס ההצטרפות, המצוי באתר.

 • הרשמה לחברות באתר מהווה הסכמה מצד הגולש לקבל דיוור שיווקי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בדיוור ישיר,מטעם בעלי האתר.

 • :זכויות יוצרים 

 • זכויות היוצרים בקשר לאתר שייכים ויהיו בכל עת בבעלות מלאה ובלעדית של מחסן הצמר החברתי.

 • האתר והתוכן המופיעים במסגרתו, לרבות עיצובו ופרטים עיצוביים הכלולים בו, תרשימים, צילומים, איורים, תמונות, קטעי וידאו, קטעי אודיו, גרפיקה, של טקסטים וכיו”ב (להלן: “המידע”) מוגנים במסגרת דיני זכויות היוצרים  בישראל ובמדינות אחרות, וכן באמנות בינלאומיות. המידע הוא קניינה של אשר התירו למחסן הצמר החברתי לפרסם באתר את המידע נשוא זכויות היוצרים, של מחסן הצמר החברתי או מידע שאין בפרסומו באתר כדי הפרה של זכויות יוצרים לפי כל דין.

 • נאסר על כל משתמש באתר להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור מידע נגזר או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר.

 • המשתמש באתר מכיר בזכויות היוצרים  שבמידע המפורט לעיל והוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי ו/או סילוף במידע, כולו או חלקו.

 •  הקניין הנ”ל, בסימני המסחר או במותגים.

 • הגבלת אחריות

 • המידע באתר והמוצרים המופיעים בו, מוצעים לשימוש כפי שהם מטרתו של האתר היא להציג מידע מדויק ככל האפשר, ואולם, ייתכן לעתים מקרים בהם המידע אינו שלם ו/או שיפלו טעויות טכניות ו/או שגיאות אחרות במידע, לרבות טעויות מהותיות.

 • המידע הקיים באתר, נועד לשימוש לידע כללי בלבד וכן לצורכי מסחר במוצרים. המידע באתר, כולו או חלקו, אינו מהווה בשום צורה ייעוץ מקצועי ו/או אישי. בעלי האתר, אינם מתחייבים לנכונות מוחלטת של המידע ו/או להתאמתו לצרכיו של משתמש כזה או אחר. אין להסתמך על מידע המופיע באתר או באתרים המקושרים אליו, בתור ייעוץ מכל סוג ויישום אישי של מידע כלשהו המופיע באתר, הנו באחריותו האישית של המשתמש בלבד.

 • דגמים, עצובים, תמונות, תכונות וחזותם החיצונית של המוצרים הניתנים להזמנה באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ובמקרים של אי התאמה בין המידע באתר לבין המידע הקיים במסמכי בעלי האתר הרשמיים, ייחשב כנכון המידע הנמצא בידי בעלי האתר.

 • בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירות באתר יינתן בצורה רציפה וללא הפסקה, יבוצע ללא טעויות או יהיה מאובטח לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית. למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מחסן הצמר ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לאמור לעיל.

 • השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש.  ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר, ולא יישאו באחריות לנזק מכל סוג עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר. בהקשר זה ראוי לציין שוב, כי זמינות המוצרים, כפופה לקיומם במלאי. אין בתקלה באתר או בגישה אליו, כמפורט בסעיף זה, כדי לטעון לקיומה של זכות קדימה או העדפה כלשהי.

 • בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין תנאים אשר סוכמו בכתב בין המזמין לבין בעלי האתר, יגברו התנאים שסוכמו בכתב על תנאי השימוש הסותרים ועליהם בלבד. יובהר כי אין בסיכום כלשהו בכתב בין המזמין לבין בעלי האתר, כדי לייתר את תנאי שימוש אלו בכללותם.

 • מדיניות פרטיות

 • שמירת פרטיותו של המשתמש באתר חשובה, ולפיכך אנו מקדישים לנושא תשומת לב מיוחדת. חשוב לנו לציין כי לא קיימת חובה בדין למסור את הפרטים הנ”ל, ומסירת פרטים נעשית מרצונו של המשתמש ובהסכמתו.

 • המידע האישי אשר יימסר בעת השימוש באתר, לרבות לצורך הרשמה למערכת הדיוור (ניוזלטר) ו/או לצורך ביצוע הזמנה באתר ו/או כל מידע אחר אשר יימסר על ידי המשתמש בהמשך, כפי שיתבקש בעת מתן השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודות המשתמש בהקשר לשירות אליו נרשם ו/או בקשר להזמנה שביצע ו/או למוצר שרכש ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידיו באתר, ישמרו במאגרי המידע של מפעיל האתר. השימוש במידע ובפרטים אלו יעשה, בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

 • יובהר כי פרטי אמצעי התשלום בעת ביצוע הרכישה לא יישמרו לאחר מכן במחשבי החברה.

 • בעלי האתר מתחייבים שלא להעביר את פרטיהם האישיים של המשתמשים באתר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט לצורך קיום התחייבויותיה כלפי המשתמש ועל מנת לאפשר למשתמש באתר ליהנות ממגוון השירותים המוצעים באתר ו/או לצורך ביצוע הזמנה של מוצרים ופעילויות המוצעים באתר ו/או לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, ובכלל זה כדי לספק תמיכה טכנית ולטפל בבקשות או בתלונות, וכדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו.

 • המשתמש רשאי לפנות לבעלי האתר בכל עת, בבקשה לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיו, באמצעות פניה בכתב לכתובת דואר  ובכפוף למסירת פרטים מזהים נדרשים.

 • כמו כן, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהיית המשתמש באתר ואילו פעולות המשתמש ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והנו בעל אופי סטטיסטי בלבד. בעלי האתר רשאים לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיהם על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיהם על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר.

 • בעלי האתר יהא רשאי להמשיך ולבצע פניות אל המשתמש בכל אמצעי תקשורת שהמרכז ימצא לנכון, בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים. פניות כאמור ישוגרו אל המשתמש רק במידה ונתן את הסכמתו המפורשת לכך, ובכל זמן יהא בידי המשתמש לחזור בו מהסכמתו ולחדול מקבלתם.

 • כל מידע אשר יימסר על ידי המשתמשים באתר יישמר על ידי בעלי האתר בהתאם להוראות כל דין ולרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”ב 1

bottom of page