732949024467162
top of page

Image by Kate McLean

מחסן הצמר החברתי

תצוגת הצמר הגדולה בארץ

קצת עלינו

הדרכים שהובילו את סול למפעל חיו

סול שימש כמדריך ספארי בסיני מצרים והתקרב בסקרנות לחיי הבדואיות באזור ונפעם והתחבר לאורח חייהן. במקביל, יצר קשרים חברתיים במסגרתם היה מספק לבנות הבדואיות  מזון ומים והן בתמורה היו דואגות לו למוצרי מזון במו ידיהן כמו פיתות לאבנה ,ושמות לו כחל בעיניים.

בהכירו עם המציאות היומיומית של בנות הבדואיות,  שם לב לעובדה שמעבר לכל העבודות והמטלות שמונחות על הכתפיים שלהן הן גם טוות צמר עם מקבל טוויה (כלי הקדום ביותר בטוויית חוטים שהוזכר בימי התנ"ך)  בנות אלו מהמעמד הסוציואקונומי הכי נמוך שיש.

כדי לשפר את מציאותן הקטסטרופלית של הנשים הבדואיות, החליט סול לקחת יוזמה ו..

מבצעי השבוע